fbpx
Image

Росица Станулова

Психолог.

Дипломиран психотерапевт в областта на монодрама, психодрама, индивидуална и групова психотерапия. Автор на програми за универсална и индикативна превенция на употребата на    психоактивни вещества.

Обучител и водещ на тренинг-семинари и терапевтични групи. От 2007 г. се занимавам с терапия на хора със симптоматика от депресивния спектър, а от 2016 г. надграждам терапевтичния си опит с консултиране на лица, експериментиращи и/или активно употребяващи психоактивни вещества и техните близки.

В терапевтичната си работа използвам елементи на мотивационното интервюиране, както и психодраматични техники, чрез което подпомагам саморефлексията и мотивацията за промяна, както на употребяващите, така и на техните близки. Аз съм психолог по професия.

Завършила съм магистърска степен по специалност „Психология” към СУ „Св. Климент Охридски”. Преминала съм десетки обучения в областта на зависимостите, както и в мотивационно интервюиране.

Завършила школа по зависимости във Варшава.

Обучена в терапевтична работа със съзависими лица. Член на Дружество на психолозите, Институт за психодраматични практики „Хирон“, Дружество по психодрама и групова психотерапия – България и ФЕПТО.