fbpx

Световно признатият модел за лечение на зависими „Минесота“

 Лечението по модел „Минесота“ от много години е утвърден като най-ефективен в световен мащаб модел за терапевтична помощ на зависими от наркотици, алкохол, хазарт, а през последните години се добавиха различни видове комбинирани зависимости и интернет.

Моделът „Минесота“ основно се прилага минимум 28 дни - за максимално бърза и желана промяна в живота на зависим. Доказано е, че минимум около 20 дни са необходими на човек да пребори утвърдените вече вредни навици, като при лечение на зависими по този метод за 28 дни зависимият се подлага на изключително интензивна и резултатна терапия в специално изградена за целта среда.

След приключването на интензивният период през първите месеци се провеждат редовни срещи за превенция на рецидив. Подобни срещи се провеждат в дневните центрове според нуждите на пациенти по няколко пъти месечно през цялото време. След интензивната терапия пациентите се насърчават активно да участват и в групи на АА (анонимни алкохолици).

Моделът „Минесота“ е създаден и работи в САЩ вече повече от 70 години. Моделът ефективно се прилага и в правораздавателната система на САЩ като пробационна мярка с право на избор при извършени леки правонарушения – лечение или затвор.

От европейските държави най-много центрове по този модел работят в Полша, където на държавно ниво е прието, че зависимостта е социално значимо заболяване.

В Полша за лечение на зависимости по модел „Минесота“ се заплаща от здравната каса, като признание за доказана ефективност. Моделът се прилага след задължително многостепенно обучение и при постоянна супервизия за максимално ниво на ефективност.

През тези години моделът „Минесота“ се утвърди като лечение на зависими с най-висока успеваемост – над 50%. 

Според полската статистика - над 53% преминали през терапията и спазващи насоките остават чисти през целият си живот. При 35% има значително подобрение, защото дори и след рецидив и повторно преминаване през терапията, значително увеличават шансовете си за оздравяването.

За обучение в работата по този модел се привличат психолози, социални работници, педагогически и медицински специалисти.

В Полша има утвърдена система за обучение и сертифициране на лечение на зависимости по модел „Минесота“ от близо 15 години. Изграден е и Европейски център за обучение на специалисти, който обучи и ще супервизира Клиниката „28 дни, за да си чист“.

Водещото при лечението по модел „Минесота“ е наличието на мотивация и доброволен избор за лечение на зависимия.

Основните „съставки“ на този модел:

  • Комплексен подход не само към пациента, но и към неговото обкръжение;
  • Индивидуален план още от първия ден, групови терапии два пъти дневно, индивидуални терапии 2 пъти седмично, ежедневни обучения по различни теми – от мотивационни, до теми за справяне със стресови ситуации в ежедневието извън Клиниката. Терапията се провежда задължително в сигурна среда – извън градската среда. Активна работа със зависими след приключването на 28 дневна терапия – първите 2 месеца съботно-неделни работилници, ежемесечни консултации – индивидуални и семейни, последователна работа от 1 до 2 години след преминала терапия.
  • Моделът работи за възстановяване на собствените ресурси за справяне с болестта и дава на зависимия инструменти, за да устои на ежедневните предизвикателства, да поддържа нивото на мотивация, за да е независим, да се справя в стресови ситуации и да устоява на ежедневните изкушения.

Обучение на екип за работа по метод „Минесота“.

Ние избрахме да сътрудничим с най-добрите полски обучители – Анна Швед и Анджей Майхер, представители на „Полска асоциация за превенция на наркотици“ със седалище във Варшава.

През последните 10 години Анна Швед и Анджей Майхер са провели множество различни обучения за превенция на употребата на наркотични вещества и лечение и са широко познати на българските специалисти в тази област. 

За работа в Клиника „28 ДНИ ЗА ДА СИ ЧИСТ“ от „Полска асоциация за превенция на наркотици“ са обучени 10 терапевти, лекар, помощен персонал с договор за супервизия на програмата. 

Обучението на терапевтите за работа в Клиника „28 дни, за да си чист“ за работа по модел "Минесота" е финансирано от основателите със собствени средства.