fbpx

Световно признатият модел за терапия на зависими „Минесота“

Терапия по модел „Минесота“ от много години е утвърден като най-ефективен в световен мащаб модел за терапевтична помощ на зависими от наркотици, алкохол, хазарт, а през последните години се добавиха различни видове комбинирани зависимости и интернет.

Нашият курс за интензивна терапия по модел „Минесота“ е разделен на етапи, които включват:

1. АДАПТАЦИЯ

7 дни индивидуална терапия и адаптация към психотерапията и работа с личен терапевт по индивидуалният план за терапия.

2. КУРС ЗА ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЯ

28 дни интензивен курс психотерапия .

Групова терапия три-четири пъти дневно, индивидуална терапевтична работа с личен терапевт 3 пъти седмично, ежедневни срещи по различни теми – от мотивационни - до теми за справяне със стресови ситуации в ежедневието.

3. ПОДГОТОВКА ЗА ПОСЛЕДВАЩО ЗДРАВЕЕНЕ

7 дни - работа над плана за поддържане на ремисия - групови и индивидуални сесии.

4. ПОДДЪРЖАЩА ТЕРАПИЯ СЛЕД ИНТЕНЗИВНИЯТ КУРС:

- редовни терапевтични срещи - всяка неделя;

- връзка с личният терапевт.

5. КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД - семейна терапия „съзависимост“. Терапевтични сесии с близките на зависимите - 2 пъти седмично след 18.30 ч - присъствено в София или онлайн.

След приключването на интензивният период през първите месеци се провеждат редовни срещи за превенция на рецидив. Подобни срещи се провеждат в дневните центрове според нуждите на пациенти по няколко пъти месечно през цялото време. След интензивната терапия пациентите се насърчават активно да участват и в групи на АА (анонимни алкохолици).

Моделът „Минесота“ е създаден и работи в САЩ вече повече от 70 години. Моделът ефективно се прилага и в правораздавателната система на САЩ като пробационна мярка с право на избор при извършени леки правонарушения – лечение или затвор.

От европейските държави най-много центрове по този модел работят в Полша, където на държавно ниво е прието, че зависимостта е социално значимо заболяване.

В Полша за лечение на зависимости по модел „Минесота“ се заплаща от здравната каса, като признание за доказана ефективност. Моделът се прилага след задължително многостепенно обучение и при постоянна супервизия за максимално ниво на ефективност.

През тези години моделът „Минесота“ се утвърди като лечение на зависими с най-висока успеваемост – над 50%. 

Според полската статистика - над 53% преминали през терапията и спазващи насоките остават чисти през целият си живот. При 35% има значително подобрение, защото дори и след рецидив и повторно преминаване през терапията, значително увеличават шансовете си за оздравяването.

За обучение в работата по този модел се привличат психолози, социални работници, педагогически и медицински специалисти.

В Полша има утвърдена система за обучение и сертифициране на лечение на зависимости по модел „Минесота“ от близо 15 години. Изграден е и Европейски център за обучение на специалисти, който обучи и ще супервизира Клиниката „28 дни, за да си чист“.

Водещото при лечението по модел „Минесота“ е наличието на мотивация и доброволен избор за лечение на зависимия.

Моделът работи за възстановяване на собствените ресурси за справяне с болестта и дава на зависимия инструменти, за да устои на ежедневните предизвикателства, да поддържа нивото на мотивация, за да е независим, да се справя в стресови ситуации и да устоява на ежедневните изкушения.

Обучение на екип за работа по метод „Минесота“.

Ние избрахме да сътрудничим с най-добрите полски обучители – Анна Швед и Анджей Майхер, представители на „Полска асоциация за превенция на наркотици“ със седалище във Варшава.

През последните 10 години Анна Швед и Анджей Майхер са провели множество различни обучения за превенция на употребата на наркотични вещества и лечение и са широко познати на българските специалисти в тази област. 

За работа при нас от „Полска асоциация за превенция на наркотици“ са обучени 10 терапевти, лекар, помощен персонал с договор за супервизия на програмата.