fbpx

ЗАВИСИМОСТТА Е БОЛЕСТ – ЗАВИСИМИЯТ ЧОВЕК Е БОЛЕН ЧОВЕК И ИМА НУЖДА ОТ ЛЕЧЕНИЕ

Зависимостта е първична болест, тя не е причинена от никоя друга болест. Самата тя причинява други болести. Зависимостта е болест, включена в Международен Класификатор на Болестите – 10 ревизия – раздел Психични и поведенчески растройства F10 – F 16.

Към лечението на зависимост от алкохол, наркотици, хазарт трябва да се подхожда както към лечението на всички обществено значими заболявания. 

Зависимостта е хронична (нелечима) болест. Към групата на хроничните незаразни болести Световната Здравна Организация включва основно болестите на органите на кръвообращението, злокачествените новообразувания, хроничната обструктивна белодробна болест, диабета, психичните болести (включително зависимост към алкохол, наркотици, хазарт) и др.

 И като всяка хронична болест се проявява с рецидиви и периоди на ремисия. В ремисия човекът по никакъв начин не се различава от един здрав човек. Липсват симптоми на заболяването, но за разлика от здравия човек той продължава да бъде болен и всеки момент може да бъде застрашен от поредния рецидив, когато симптомите се активират. 

Зависимостта е прогресираща болест и през цялото време се развива. Може да бъде спряна във всеки един момент, дори и на пръв поглед случаят да изглежда безнадежден.

След дълъг период на ремисия е възможно зависимият да се върне към употребата и тогава болестта започва да се развива с още по-бързи темпове от там, докъдето е стигнала. Без значение колко време пациентът е бил в ремисия, заболяването не се връща към по-предните си етапи.

Последният стадий на заболяването Зависимост е смърт В смъртните актове на много починали зависими вследствие на злополуки, катастрофи, убийства се посочват като основни крайните причини, довели до летален изход, получени в  резултат от нетрезво състояние или замъглено съзнание. При болни от зависимост към алкохол, в резултат на употребата при летален изход – цироза на черният дроб, инсулт, сърдечни заболявания, самоубийства -   не се посочва първичното заболяване, довело до смърт.

                         

Кои са причините, които ни водят до зависимостта?

Ще разгледаме основите на био-психо-социален модел, който включва биологични, психологични, социални и духовни фактори, способстващи към развитието на зависимостта.

Психологични – как човек се справя с трудни житейски ситуации и процеси. Хора с ниска издръжливост на стрес, неумение за справяне с тежки емоционални състояния, ниска самооценка, липса на ценностна система могат да развият зависимост към алкохол, дрога...

Социални – свързани са с определени навици в социалната среда - семейна.

Биологични – при наличие на зависим по пряка линия родител е възможно, но не и задължително, също да развиете зависимост при прекомерна употреба. 

Разбирането, че зависимостта е заболяване е важно както за болния, така и за обкръжението му. Когато за всички е ясно, че зависимостта е болест, тя става предвидима и това неизменно води до търсенето на лечение и дава шанс на болния човек да оздравее.