fbpx
Image

Богдана Костова

Магистър по психология.

От 2015 г. се занимавам с психотерапия и психологическо консултиране. Работя с хора, които имат сложна семейна история, подложени са на емоционален дистрес, както и с такива, които преминават през тежки периоди в живота си. В зависимост от обстоятелствата предпочитам да използвам краткосрочно консултиране или дългосрочна психотерапия. Провеждам групови и индивидуални консултации и психотерапия.

Вярвам, че терапевтичната връзка е уникална и специална, тя е в основата на израстването, а всеки да намери за себе си точния терапевт е от изключителна важност за процеса.  

Имам опит в консултирането на хора на различна възраст, включително деца, младежи и възрастни от различни социални, икономически и етнически групи. Използвам опита си в консултирането при случаи на тревожност, депресия, потребност от подкрепа в периоди на житейски преход, партньорски отношения, също и в консултиране при случаи на зависимости, насилие и тормоз. 

Фокус в работата ми е да помогна на човека да преодолее препятствията, пречещи на неговото развитие и личностно израстване, да реорганизира своя вътрешен свят и личност, да разбере по-добре чувствата си, динамиката на връзките, травмите и преживяванията от миналото, както и настоящите трудности.  

Работила съм като психолог и психотерапевт на свободна практика, училищен психолог, консултант на деца и младежи в риск на Националната телефонна линия за деца и обществен възпитател към Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Район Лозенец, Столична община. Завършила съм „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ и Магистърска програма „Детска и юношеска психология“ в Бургаския свободен университет.

Обучавала съм се в Българския институт по неорайхианска аналитична психотерапия. Участвам в обучения, тренинги и семинари за личностно развитие.